7/24
Profesyonel YÖK
Denklik Danışmanlığı
Diploma Tercümesi
Size Özel Doğru ve Etkili Çözümlerimizle YÖK Denklik
Başvurunuzu Birlikte Tamamlayalım!
Noter Onaylı Diploma Tercümesi
WhatsApp

Profesyonel
YÖK Denklik
Danışmanlığı

Size Özel
Doğru ve Etkili
Çözümlerimizle YÖK Denklik
Başvurunuzu
Birlikte Tamamlayalım!

Denklik İçin Gerekli Evraklar (T.C Vatandaşları İçin)

Denklik için gerekli evraklar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

 1. İmzalı başvuru formu.
 2. Diplomanın aslı ya da noter onaylı sureti.
 3. Denkliği istenen diplomanın ya da mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti ve noter onaylı tercümesi.
 4. Denkliği istenen diplomanın kapsadığı öğrenim süresine ait transkriptin aslı.
 5. Denkliği istenen diplomanın kapsadığı öğrenim süresine ait transkriptin noter onaylı sureti ve noter onaylı tercümesi.
 6. AB’ye üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki aslı ve Diploma Eki’nin noter onaylı tercümesi.
 7. Mezun olunan eğitim kurumuna, diğer bir eğitim kurumundan aktarılan dersler varsa bu derslere ait transkriptin aslı ve noter onaylı tercümesi.
 8. Diploma sahibine ait pasaportun aslı ve doldurulmuş pasaport bilgi formu.
 9. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda bulunan yurt dışı üniversitelerinde öğrenim görenler için üniversite yerleştirme sonuç belgesi.
 10. Noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış bütün suretlerin fotokopisi.
 11. Denklik başvurusu kapsamında temin edilen evrakların A4 fotokopisi.
 12. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
 13. Yüksek Lisans denklik işlemleri için tez kapak ve tez özetinin de çevirisi talep edilmektedir.
denklik-icin-gerekli-evraklar

7/24 Arayın, Bilgi ve Teklif Alın.

Başvuru ve belge hazırlama süreçlerine dair bilgi ve teklif almak için hemen arayın.