Denklik İçin Gerekli Evraklar (T.C Vatandaşları İçin)

 1. İmzalı başvuru formu.
 2. Diplomanın aslı ya da noter onaylı sureti.
 3. Denkliği istenen diplomanın ya da mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti ve noter onaylı tercümesi.
 4. Denkliği istenen diplomanın kapsadığı öğrenim süresine ait transkrptin aslı.
 5. Denkliği istenen diplomanın kapsadığı öğrenim süresine ait transkriptin noter onaylı sureti ve noter onaylı tercümesi.
 6. AB’ye üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki aslı ve Diploma Eki’nin noter onaylı tercümesi.
 7. Mezun olunan eğitim kurumuna, diğer bir eğitim kurumundan aktarılan dersler varsa bu derslere ait transkriptin aslı ve noter onaylı tercümesi.
 8. Diploma sahibine ait posaportun aslı ve doldurulmuş pasaport bilgi formu.
 9. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda bulunan yurtdışı üniversitelerinde öğrenim görenler için üniversite yerleştirme sonuç belgesi.
 10. Noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış bütün suretlerin fotokopisi.
 11. Denklik bavurusu kapsamında temin edilen evrakların A4 fotokopisi.
 12. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

7/24 Arayın, Bilgi ve Teklif Alın.

Başvuru ve belge hazırlama süreçlerine dair bilgi ve teklif almak için hemen arayın.